VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG NỀN TẢNG FREELANCE24H BAO GỒM WEBSITE FREELANCE24H.NET VÀ CÁC ỨNG DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN WEBSITE FREELANCE24H.NET

Việc truy cập và sử dụng Freelance24h có nghĩa là bạn ("người dùng") đã hiểu và đồng ý thực hiện theo các điều khoản sử dụng mà Freelance24h đưa ra. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn vui lòng không truy cập sử dụng Freelance24h. 

Các điều khoản này bao gồm:

- Quy Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử Freelance24h 

- Các chính sách bảo mật

- Các hướng dẫn, câu hỏi thường gặp tại mục trợ giúp.

CHÚNG TÔI CÓ TOÀN QUYỀN THAY ĐỔI NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐỂ PHÙ HƠP VỚI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG, QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TỚI BẠN. VÌ VẬY HÃY THƯỜNG XUYÊN TRUY CẬP VÀO ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN.

1. Về Freelance24h 

Freelance24h là một nền tảng trực tuyến dành cho người tìm việc làm thêm tăng thêm thu nhập (gọi chung là "freelancer" hoặc “ứng viên”), doanh nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân muốn tìm freelancer làm việc theo yêu cầu để tiết kiệm chi phí (gọi chung là "khách hàng" hoặc “nhà tuyển dụng” ). 

Freelance24h cung cấp cho người dùng các công cụ trực tuyến và tạo ra một môi trường công bằng để trao đổi, giao dịch qua lại với nhau (gọi chung là "dịch vụ").

2. Điều kiện tham gia

- Người dùng tham gia giao dịch phải đáp ứng các điều kiện sau: 

+ Đã đủ 18 tuổi trở lên.

+ Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Người dùng không được phép sử dụng dịch vụ trong trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện trên.

- Để có thể sử dụng Freelance24h, người dùng cần phải truy cập vào website: freelance24h.net hoặc ứng dụng được đăng tải trên website freelance24h.net và đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp tất cả thông tin được yêu cầu. Sau khi hoàn 

tất việc đăng ký tài khoản, chúng tôi sẽ cung cấp cho người dùng một tài khoản cá nhân để người dùng có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

- Người dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các thông tin mà mình cung cấp. 

Trong mọi trường hợp, chúng tôi có quyền xác minh thông tin mà người dùng đã cung cấp nhưng không có nghĩa là chúng tôi có thể đảm bảo thông tin mà người dùng đã khai là chính xác. 

Chúng tôi sẽ không giải quyết các khiếu nại của người dùng trong trường hợp người dùng khai không đúng các thông tin mà website của Freelance24h yêu cầu khi khai báo trên Freelance24h.

- Người dùng phải chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát tài khoản của mình trên Freelance24h. Không được mua bán, trao đổi, sang nhượng cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

- Trong trường hợp Người dùng vi phạm một trong các điều kiện trên thì Freelance24h có toàn quyền đơn phương khóa tài khoản và từ chối mọi hoạt của Người dùng trên Freelance24h.

3. Quy định về nội dung người dùng cung cấp

- Không đăng tải, bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.

- Không truyền bá nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, phản cảm…trái với thuần phong mỹ tục.

- Không sử dụng Freelance24h để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật.

- Không vi phạm bản quyền đã được bảo hộ và các nội dung được luật sở hữu trí tuệ bảo hộ khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của người giữ bản quyền.

- Không sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, khiêu dâm, đe dọa, lăng nhục hay xúc phạm cá nhân, tổ chức…

- Không truyền tải các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư gửi hàng loạt", các thông tin không theo chủ đề đang thảo luận.

- Không đăng ký nhiều tài khoản với các thông tin tương tự nhau.

- Không phát tán virus, trojan, adware, spyware, các đọan mã gây hại cho chương trình, các chương trình gây cản trở sự phát triển của website, phần cứng, phần mềm máy tính hoặc các thiết bị viễn thông.

- Người dùng phải chịu trách nhiệm về nội dung mà mình đăng tải trên Freelance24h. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào do Người dùng đăng tải.

- Chúng tôi có toàn quyền sử dụng hoặc thay đổi nội dung Người dùng cung cấp mà không cần thông báo trước.

4. Quyền của người dùng

Quyền của Người dùng khi đăng ký và sử dụng Freelance24h:

- Người dùng được Freelance24h bảo mật các thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật thông tin Người dùng của Freelance24h.

- Người dùng được quyền từ chối sử dụng Freelance24h mà không cần đưa ra lý do.

- Người dùng được quyền sử dụng các dịch vụ trên Freelance24h.

5. Nghĩa vụ và trách nhiệm của người dùng

Ngoài các điều khoản ràng buộc trên, cùng với việc sử dụng Freelance24h. Người dùng đồng ý rằng:

- Người dùng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu của Freelance24h trong suốt quá trình sử dụng Freelance24h.

- Người dùng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng Tài Khoản của mình trên hệ thống của Freelance24h.

- Trong trường hợp người dùng mất tài khoản, người dùng có nghĩa vụ thông báo cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Freelance24h để Freelance24h tiến hành thủ tục thay đổi hoặc tạm thời chặn các giao dịch có liên quan giúp người dùng quản lý quá trình sử dụng của mình. 

Freelance24h sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết khiếu nại trong trường hợp người dùng không thông báo cho Freelance24h dẫn đến việc có bên thứ ba sử dụng Tài Khoản đó của người dùng để thực hiện các hoạt động trên Freelance24h.

- Người dùng sẽ không ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao Tài Khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba bất kỳ.

- Người dùng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin mà mình đã cung cấp trên ứng dụng,website.

- Người dùng không sử dụng Freelance24h nhằm mục đích trái pháp luật.

- Người dùng đồng ý chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mà mình cung cấp hoặc bổ sung khi sử dụng Freelance24h.

- Người dùng không sử Freelance24h để gây phiền toái hoặc làm khó Freelance24h.

- Người dùng không được cố tình bôi nhọa danh dự, vu khống, hoặc bịa đặt những điều làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Freelance24h hoặc các bên liên quan.

- Người dùng không cố tình gây thiệt hại cho Freelance24h theo bất kỳ cách nào;

- Người dùng không sao chép, sử dụng các thông tin, nội dung Freelance24h mà không có sự cho phép bằng văn bản của Freelance24h.

- Người dùng không được để thông tin liên lạc trong nội dung công việc, nội dung hồ sơ làm việc, nội dung báo giá, nội dung tin nhắn.

- Người dùng không được phép lôi kéo làm việc bên ngoài Freelance24h khi chưa tuyển thành công.

Trong trường hợp người dùng vi phạm hoặc Freelance24h nhận thấy người dùng có dấu hiệu vi phạm, Freelance24h có quyền ngay lập tức đóng Tài Khoản của Người dùng mà không cần phải lấy ý kiến hay được sự đồng ý của Người dùng hoặc bên thứ ba nào khác.

7, Bảo mật

Người dùng đồng ý với cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Dịch vụ, việc thực hiện giao dịch, và/hoặc bất kỳ thông tin khác thu thập được từ việc thực hiện giao dịch. 

Người dùng sẽ hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội dung hoặc thông tin khác của người dùng trên Internet.

Người dùng không được tiết lộ, chia sẻ hoặc bán các thông tin về mà mình thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Freelance24h.

Ngoài ra, Người dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến tài khoản.

8. Quảng cáo và khuyến mãi

Cùng với việc truy cập website Freelance24h, đăng ký thông tin và sử dụng, Người dùng đồng ý rằng sẽ nhận các thông tin liên quan đến việc sử dụng Freelance24h qua tin nhắn SMS, email... bao gồm nhưng không giới hạn các tin nhắn quảng cáo về việc cập nhật thêm dịch vụ trên Freelance24h, tích lũy điểm, tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng, các chương trình khuyến mãi trong giờ, ngày, tuần, tháng, năm của Freelance24h.

9. Giới hạn, miễn trách nhiệm pháp lý

Với việc truy cập sử dụng dịch vụ của Freelance24h, người dùng đã hiểu rõ rằng:

- Tất các thông tin, chính sách, dịch vụ được công bố trên Freelance24h chỉ mang tính chất thông tin tham khảo để người dùng quyết định sử dụng hoặc tham gia.

- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào của người dùng do việc sử dụng Freelance24h gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại do phần mềm độc hại, virus, các thiệt hại về việc không thể truy cập được các trang thông tin liên lạc khác hoặc phương tiện điện thoại của người dùng bị chậm…

- Người dùng chịu trách nhiệm chính về quá trình và khả năng của mình được yêu cầu thông qua việc sử dụng Freelance24h. Trong mọi trường hợp chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc cung cấp dịch Vụ của người dùng hoặc bất kỳ hành động, thái độ và/hoặc sơ suất nào từ người dùng.

10. Chính sách về bản quyền

Chính Sách Bản Quyền của Freelance24h được thiết lập đi kèm với Điều Khoản Sử Dụng này. Người dùng cam kết không vi phạm việc sử dụng, sao chép hay phân phối bất kỳ nội dung, thông tin nào có liên quan đến hoặc được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng hoặc Chính Sách Bản Quyền của Freelance24h.

- Người dùng xác nhận và đồng ý rằng tất cả các tài liệu, thông tin và nội dung bao gồm logo, thương hiệu, nhãn hiệu, biểu tượng, văn bản, hình ảnh, phần mềm, sản phẩm, dữ liệu, dịch vụ, giao diện Website, giao diện ứng dụng và các tài sản sở hữu trí tuệ khác được Freelance24h công bố trên Website, Ứng Dụng cũng như các Điều Khoản Sử Dụng (gọi chung là (“Thông Tin”) là các tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Freelance24h và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Freelance24h giữ quyền cấp phép truy cập thông tin của Cổng thông tin theo Điều khoản này.

- Người dùng không được phép sử dụng, sao chép Thông Tin hoặc tạo ra các bản phát sinh của Thông Tin lên bất kỳ một phương tiện, trang web hay bất kỳ một tiện ích nào khác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Freelance24h.

NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ THẮC MẮC NÀO HÃY LIÊN HỆ VỚI BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA FREELANCE24H ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ GIẢI ĐÁP