Sửa code plugin theo đúng chuẩn wordpress

  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình wordpress
  • 08/09 lúc 19:03
  • .
Ngân sách
100,000 đ - 500,000 đ

Thông tin liên hệ với công ty :

 

.

Yêu cầu của người đăng việc:

Yêu cầu công việc

Hi anh chị FreelancerViet,

Tôi có cần tìm 1 wordpress expert giúp sửa code 1 plugin theo đúng chuẩn Worpress để có thể submit plugin lên Wordpres plugin directory.  

Plugin này đã được 1 bên outsource làm nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn Wordpress và họ đã đơn phương dừng không làm tiếp. 

(*) Đây là dự án fixed cost, chỉ khi plugin vượt qua vòng review code và được Wordpress chấp nhận plugin thì mới được coi là hoàn thành, khi đó thù lao mới đc thanh toán.

Đối với các anh chị expert wordpress, task này có thể xong trong 1-2 tiếng !!!

(Các bạn junior hoặc bid lấy dự án tôi sẽ KHÔNG phản hồi). Yêu cầu ứng viên:

- Trách nhiệm, cẩn thận. 

- Wordpress expert, có kinh nghiệm optimize wordpress plugin. 

Vui lòng liên hệ skype: Harold Doan