• 486 Việc làm đã đăng
  • 323 Freelancers

Cách thức hoạt động

Tạo tài khoản

Đưa đến các việc làm, đảm bảo sự phát triển chủ động trong tương lai.

Viết mô tả yêu cầu công việc

Bằng cách điền vào mẫu theo từng lĩnh vực đã được chúng tôi biên soạn.

Thuê freelancer và làm việc

So sánh các báo giá, hồ sơ sau đó thuê và làm việc với freelancer phù hợp.

Khách hàng nói gì?

486

Việc làm đã đăng

336

Tổng số thành viên

99%

Tỉ lệ hài lòng